ดอกไม้แสนรัก

การยิงจรวดขีปนาวุธ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

สวัสดีปีใหม่ 2554

สวัสดีปีใหม่ 2554
สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข
หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน
อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน
มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม

ขอลาที ปีเก่า แสนเศร้าโศก
ความอับโชค ที่มา กับราศี
อีกโพยภัย ไข้ทำ ประจำมี
ในชีวี จงสลาย มลายพลัน

          
                                                          
               

1 ความคิดเห็น: